انواع سانتریفیوژ

طرز کار با دستگاه سروفیوژ آزمایشگاهی

طرز کار با دستگاه سریفیوژ آزمایشگاهی

سروفیوژ نوعی از  سانتریفیوژ کوچک می باشد که در بانک خون برای آزمایشات کراس، آنتی بادی، گروه خونی و همچنین جدا کردن سرم از گلبول قرمز به کار می رود.

 

 

سروفیوژ

 

1- قبل از استفاده از دستگاه درب دستگاه باز شود درب را به سمت پایین دستگاه همزمان فشار دهید سمت راست بدنه دستگاه سوراخی وجود دارد که برای باز کردن  قفل اضطراری می باشد . ابتدا پیچ گوشتی که همراه دستگاه قرار دارد را از محل  سوراخ وارد کنید به آرامی پیچ گوشتی را به سمت داخل فشار دهید درب دستگاه باز خواهد شد.

2-  بسکت ها را روبروی شماره ای که به روی هد حک شده قرار دهید.

(نکته: شماره ای که روی بسکت حک شده به سمت هد باشد).

از بالانس بودن هد دستگاه و بسکت ها و نمونه ها اطمینان حاصل نمایید و فقط  برای دستگاه های سوئینگ 4 هزار دور از پولک ضربه گیر برای جلوگیری از  شکستن لوله استفاده کنید.

3-  دو شاخه به پریز برق وصل نمایید و حتما پریز برق ارت دار باشد و از سه راهی  دیواری بدون ارت استفاده نکنید.

4-  تنظیم سیکل کاری حافظه ی دستگاه edit memory : به منظور تنظیم سیکل های کاری از کلیدهای up وdown نشانگر  فلش را بر روی منوی edit memory قرار داده و کلید enter را فشار دهید در تمام منوها شما می توانید با فشردن کلید enter آن  منو را انتخاب کنید و یا وارد آن منو شوید با انتخاب کلید up و down حافظه مورد نظر را انتخاب کرده و مجددا کلید enter را فشار  دهید با استفاده از کلیدهای up و down و نگه داشتن آن ها دور را بر اساس rpm تنظیم نمایید دستگاه به صورت خودکار RCF را  تنظیم میکند با فشردن کلید enter و انتقال نشانگر بر روی RCFمیتوانید دور را بر اساس RCF تنظیم نمایید.

برای تنظیم تایمر مجددا کلید enter را فشار دهید در ابتدا دقیقه minute سپس ثانیه second را تنظیم نمایید با فشردن کلید enter مقادیر تنظیمی شما ذخیره شده و مقادیر جدید بر روی حافظه انتخابی شما قابل مشاهده می باشد توجه کنید در هر زمانی شما  می توانید با فشردن کلید esc از منوی تنظیمات خارج شوید در این صورت مقادیر تغییر یافته ذخیره نمی شود.

برای بازگشت به منوهای اصلی دستگاه کلید esc را فشار دهید. در تمامی منو ها شما می توانید با فشردن کلید esc منوی قبلی و درذنهایت منوهای اصلی دستگاه بازگردید.

5- شروع به کار دستگاه  اجرای حافظه ها: برای شروع به کار دستگاه نشانگر را بر روی منوی run memory قرار  داده و کلید enter را فشار دهید.

با استفاده از کلیدهای up و down حافظه موردنظر را انتخاب کرده و کلید enter را فشار دهید.دستگاه بر اساس مقادیر تنظیم شده )دور و تایمر) حافظه مورد نظر شروع به کار خواهد نمود. توجه داشته باشید هنگام شروع به کار دستگاه بایستی درب دستگاه بسته باشد و غیر این صورت دستگاه پیغام باز بودن درب را نمایش داده و تا زمانی که درب دستگاه باز است از اجرای سیکل جلوگیری می نماید و در حین اجرای سیکل شما می توانید دور دستگاه و تایمر را بر روی صفحه نمایشگر مشاهده نمایید الزم به ذکر است تایمر پس از رسیدن دور دستگاه دور تنظیمی به صورت معکوس شروع به کار خواهد نمود جهت تغییر نمایش rpm به RCF و بالعکس کافیست کلید enter را فشار دهید .

6- اجرای سریع حافظه شماره 1 –   fast run (m1) برای اجرای سریع حافظه شماره یک کافی است نشانگر روی منوی–   fast run (m1)  قرار داده و کلید enter را فشار دهید در این صورت بدون نیاز به ورود به منوی اجرای حافظه حافظه ی شماره ی 1 اجرا می شود.

7- پایان سیکل یا توقف سیکل: cycle of end cycle stop   پس از پایان سیکل اتمام تایمر دستگاه بر اساس شیب ramp fall تعریف شده و در منوی ramp set rate متوقف می شود در صورت عدم نیاز به اجرای مرحله ramp fall کلید esc را فشار دهید در این صورت موتور دستگاه به صورت طبیعی و بدون اعمال شیب یا ترمز متوقف خواهد شد در صورت نیاز به توقف سیکل قبل از به پایان رسیدن تایمر در هنگام اجرای سیکل می توانید با فشار دادن کلید esc به سیکل پایان دهید پس از توقف کامل هد دستگاه در دستگاه به صورت خودکار باز می شود.

این قسمت مخصوص دستگاه های دارای BRAKE است

اجزای تشکیل دهنده سروفیوژ

 

 

 

 

 

 

تنظیم شیب افزایش و کاهش دور سروفیوژ  :

برای تنظیم شیب افزایش و کاهش دور دستگاه ، نشانگر را روی منوی 4 SET RATE RAMP قرار داده و کلید ENTER را فشار دهید.

با استفاده از کلیدهای UP و DOWN میزان شیب افزایش دور موتور( RAMP RISE )را بین 10 % تا %100 تنظیم نمایید. با تنظیم  این مقدار سرعت رسیدن دور دستگاه به مقدار تنظیمی پس از اجرای سیکل تعیین می گردد. عدد %100 به معنی حداکثر سرعت و عدد 10٪  به معنی حداقل سرعت خواهد بود. لازم به ذکر است هر چه سرعت رسیدن دور دستگاه به مقدار تنظیمی کمتر باشد پایداری دور دستگاه در لحظات اولیه بعد از رسیدن دور دستگاه به دور تنظیمی بیشتر خواهد بود.

پس از تنظیم شیب افزایش دور، شما می توانید با  فشردن کلید ENTER شیب کاهش دور)RAMP FALL )دستگاه را پس از اتمام تایمر سیکل تنظیم نمایید. این مقدار نیز بین %10 تا 100 ٪قابل تنظیم می باشد.برای دستگاه های بالای 10 هزار دور فقط تا %60 تنظیم شده است و زیر 10 هزار دور تا %100 قابل تنظیم  است و عدد بزرگتر به معنی کاهش دور سریعتر بر اساس محدوده ذیل می باشد:

الف _ توقف تدریجی %10 تا45% : اتمام سیکل با کاهش تدریجی دور موتور(عدد بزرگتر به معنی کاهش دور سریعتر می باشد.(

ب _ توقف با ترمز %55 تا %100: اتمام سیکل با استفاده از ترمز) (BRAKE )عدد بزرگتر به معنی ترمز قویتر و کاهش دور سریعتر می باشد.(

ج _ توقف طبیعی %50: خاموش کردن موتور و توقف طبیعی بدون اعمال توقف تدریجی)%10 تا  با فشردن کلید ENTER مقادیر تنظیم شده ، ذخیره شده و منوهای اصلی دستگاه نمایش می یابد. همچنین شما می توانید در هر زمان با  فشردن کلید ESC از منوی تنظیم شیب دستگاه و بدون ذخیره شدن تنظیمات خارج شده و به منوی اصلی دستگاه باز گردید.

تفاوت RPM و RCF در سرفیوژ Rpm

مخفف “minute per Revolutions “دور در دقیقه است. تولیدکنندگان سانتریفیوژها سرعت آنها را با استفاده از این کمیت مشخص میکنند. روتور، صرف نظر از اندازه ی آن، با این سرعت چرخش دارد. اما نیرویی که به محتویات سانتریفیوژ اعمال میشود، با توجه به اندازه ی روتور سانتریفوژ، تغییر میکند.

RCF مخفف “force centrifugal relative “نیروی گریز از مرکز نسبی است و بر اساس ضریبی از g اندازه گیری میشود و نیرویی است که بر محتویات روتور اعمال میشود و ناشی از چرخش روتور است. در حقیقت در سانتریفیوژها RCF است که باعث جداسازی محلولهای آبی میشود، نه. RPM

فرمول دور سرفیوژ حال که تفاوت این دو را متوجه شدیم، باید بدانیم که برای تبدیل این دو واحد به یکدیگر از فرمول زیر استفاده می شود. این فرمول در واقع هم می تواند فرمول محاسبه rcf باشد و هم فرمول محاسبه rpm سانتریفیوژ: 2 R

 

نیروی سروفیوژ

چنانچه ذرات در یک نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، میتوان بر اساس  اختلاف جرم و تاثیر نیروی ثقل، آنها را از یکدیگرجدا کرد. برای این کار از دستگاهی به نام سانتریفیوژ استفاده میشود که مبنای عملکرد  آن فیزیک دورانی و نیروی گریز از مرکز می باشد. در حقیقت این دستگاه توسط نیروی گریز از مرکز، ذرات سوسپانسیون را از مایع جدا  می کند و همچنین باعث تفکیک دو مایع با تراکم متفاوت میشود. دستگاه با ایجاد نیروی چندین برابر نیروی جاذبه، باعث افزایش سرعت  طبیعی جدایی ذرات با تراکم متفاوت میشود . در یک نگاه سانتریفیوژ یک چرخنده فلزی است با حفره هایی که در آن نمونه های مورد  نظر قرار گرفته و با سرعت مشخص می چرخند . اما از دیدگاه فنی مؤلفه هایی هستند که عملکرد این سیستم را تحت تاثیر قرار میدهند.

همانطور که مشاهده می شود هر چه شعاع محور دورانی در سانتریفیوژ بزرگتر باشد، جداسازی بهتر ودر زمان کمتر انجام میشود. بنابر این  برای خرید دستگاه سانتریفیوژ یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد نیروی RCF میباشد. چراکه سانتریفیوژها با سرعت چرخشی برابر میتوانند شعاع دورانی و نیروی جداسازی متفاوتی داشته باشند و این امر میتواند کابرد آنها را متمایز گرداند.

روش نگهداری سریفیوژ

 • _ تمیز نگاه داشتن سرفیوژ در کاهش انتشار آلودگی ها بسیار مهم است و باید در فواصل زمانی مشخص انجام شود. در صورت  استفاده مکرر باید در فواصل زمانی کوتاه ترجیحا روزانه توسط هیپوکلریت سدیم 3 % تمیز شود.
 • در صورت شنیدن صدای ناهنجار از سانتریفیوژ باید آن را بلافاصله خاموش نمود. در صورت شکسته شدن لوله ها ابتدا دستگاه به مدت حداقل نیم ساعت خاموش بماند و جهت تمیز کردن دستگاه از هیپوکلریت سدیم 3 % استفاده گردد .

3- در صورت حضور واحد ایمنی و بهداشت HSE در مرکز در ابتدا با واحد مذکور جهت تمیز نمودن دستگاه هماهنگی های اولیه صورت  گیرد .

4- درصورت نیاز به تمیز کردن دستگاه ابتدا داخل سانتریفیوژ از نظر پاشیدن خون ، سرم ، مایعات و یا خرده های شیشه شکسته کنترل

شده و با محلول هیپوکلریت سدیم با رقت 3 % تمیز شود . جهت تمیز کردن دستگاه از پارچه یا تنظیف نیمه مرطوب این کار استفاده

شود . ازاسپری کردن محلول تمیز کننده به شدت خودداری شود .

5- بازدید ذغال بصورت دوره ای )سالیانه( انجام شود .

6-  از دستگاه سانتیریفیوژ به طور متناوب استفاده ننمایید.

7- توجه : دستگاه سانتریفیوژ در 4000RPM= دور بر دقیقه به 3040RCF= می رسد.

به عدد RCF (عدد G )توجه فرمایید، چنانچه جداسازی آزمایش مد نظر شما با عدد کمتری از RCF حاصل می گردد، بایستی در تنظیم  دور و زمان کارکرد دستگاه دقت فرمایید.

اگر جدا سازی در آزمایش مورد نظر روی عدد 3000RPM= دور بر دقیقه انجام می شود. بهتر است از نهایت سرعت استفاده نشود . کار  با دستگاه در زمان طولانی  با 4000=RPM دور بر دقیقه باعث کاهش عمر مفید دستگاه می شود.

مشخصات فنی سرفیوژ آرنا ژن تجهیز

 • جنس هد تفلون
 • بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی
 • درب دستگاه پلکسی
 • نمایشگر دستگاه دیجیتال
 • کاسه دستگاه آلومینیوم
 • کنترل دور (تایمر 1تا 99 دقیقه) دیجیتال(میکروپروسسور PID )
 • کار کرد بدون صدا و لرزش
 • دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
 • دارای فیوز جهت محافظت از برد
 • دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر با ایزولاسیون مناسب

 

مصرف کننده محترم در صورت بروز هرگونه مشکل، سوال، نقطه نظر و شکایات در رابطه با دستگاه و یا هرگونه پیشنهاد می توانید با شماره تلفن های قسمت پشتیبانی شرکت آرنا ژن تجهیز  به شماره 02188355821 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *