در حال نمایش یک نتیجه

نانودراپEpoch بایوتک

نانودراپ اسپکتروفوتومتری یکی از بهترین دستگاه های سنجش غلظت مواد مختلف حل شده در یک حلال می باشد. همچنین نانودراپ به منظور سنجش پروتئین،نوکلئیک اسید ،DNAوRNA در حجم های کوچک به کار می رود. اهمیت استفاده و خرید نانودراپ اسپکتروفتومتر، انجام تست های مولکولی در نمونه های زیستی می باشد. بر این اساس نمونه های استخراج شده DNA/RNA بسیار گرانبها بوده و  دارای حجم کم و غلظت بالا هستند که عملا امکان تست آنها را با روشهای معمول اسپکتروفتومتری (کووت 10 میلی متری) غیر ممکن می سازد. بررسی این نمونه ای کم حجم، با اسپکتروفتومتری میکرو لیتری یا فناوری نانودراپ اسپکتروفتومتر قابل دستیابی است.