در حال نمایش یک نتیجه

شیکر عمومی آزمایشگاهی

شیکر عمومی آزمایشگاهی یک دستگاه در آزمایشگاه‌های زیست شناسی، شیمی و تحقیقاتی می باشد، که درون این دستگاه تعدادی لوله یا ظرف نمونه که به آن ها فلاسک یا ویال نام دارد  قرار می گیرد. شیکر از واژه انگلیسی شیک shake که به معنای تکان دادن گرفته شده است. یعنی این دستگاه لوله های آزمایشی که درون آن قرار می گیرند را تکان می دهد تا مواد درون آن ها مخلوط شود و سرعت واکنش های سطح مولکولی را افزایش می دهد. در واقع  شیکر یک نوع کاتالیزور یا سرعت دهنده است. دستگاه شیکر اندازه های مختلفی دارد و تعداد متفاوتی از لوله ها را می توان در آن جا داد. سرعت مخلوط کردن مواد درون شیکر و مدت زمانی که باید مخلوط کردن اتفاق بیافتد، پارامترهایی هستند که قابل تنظیم هستند. درون لوله هایی که درون شیکر قرار داده می شوند مایعات و محلول های متفاوتی می توان ذخیره کرد