نمایش دادن همه 2 نتیجه

هود PCr ورک استیشن

هود PCr ورک استیشن

هود PCR که با عنوان ورک استیشن PCR نیز شناخته می شود از تجهیزات آزمایشگاهی و یک فضای کاری به شمار می رود که از 3 جناح محصور شده و فضای انجام تقویت DNA یا RNA را به دست می دهد . هود PCR در محیط های آزمایشگاهی ژنتیک و زیست شناسی مورد استفاده قرار می گیرد تا آلودگی مقطعی بین نمونه ها به وجود نیای

هود لامینار کلاس 2

هود لامینار کلاس 2

هود لامینار کلاس 2 یک ایستگاه کاری سرپوشیده است که برای ایجاد یک محیط کاری بدون آلودگی از طریق فیلترها برای جذب تمام ذرات وارد شده به هود میکروبی یا هود کلاس 2 استفاده می شود. این هودهای لامینار برای محافظت از کار در برابر محیط طراحی شده اند و بیشترین کاربرد را برای توزیع آسپتیک رسانه های خاص و ریختن صفحه دارند