نمایش یک نتیجه

میکسر هماتولوژی خورشیدی

میکسر هماتولوژی خورشیدی

 این دستگاه به منظور مخلوط وترکیب کردن یا سر و ته کردن کامل مایعات داخل لوله‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه میکسر هماتولوژی خورشیدی به‌ حالت دورانی جنبشی عمل می‌کند تا تمامی مایعات داخل لوله‌ها را به‌طورکامل همگن کند.