در حال نمایش یک نتیجه

روتاتورVDRL

روتاتورVDRL

روتاتور VDRL مدل فول دیجیتال دارای صفحه ای صاف، مسطح و مستطیل شکل است که حركت دوراني دارد تا مواد و محلول داخل لوله شيشه اي يا ظروف مخصوصی که روي اين صفحه قرار داده می شوند از راكد شدن جلوگیری کرده و مانع ته نشين شدن آن شود.