نمایش یک نتیجه

تراوزی آزمایشگاهی

تراوزی آزمایشگاهی

ترازو آزمایشگاهی ابزاری است برای اندازه‌گیری وزن مواد آزمایشگاهی. ترازو های سنتی معمولاً از دو بخش کاسه ‌مانند به نام کفه و یک عقربه به نام شاهین تشکیل شده‌اند. واژه تراز در فارسی به معنی همسطح‌بودن است و ترازو یعنی «وسیله‌ای که با اصل همسطحی» کار مي كند